Het Schetsontwerp – Keuzes maken

  1. Wat brengt de toekomst?

Met een nieuwe inrichting van de buurt lossen we zo veel mogelijk de problemen van hier en nu op. Maar hebben we al die parkeerplaatsen over 10 jaar nog wel nodig? Werken we dan niet veel meer thuis? Hoe krijgen we meer jonge gezinnen naar de buurt, en wat willen die voor buurt? Is er genoeg ruimte voor kinderen? 

  • Bomen of parkeerplaatsen?

Parkeren en boomwortels gaan niet samen. Door op de boomwortels te parkeren of er parkeervakken aan te leggen gaan de bomen het niet redden. Meer parkeren is dus minder bomen. Hoe ver kunnen we daarmee gaan? Gelukkig is er ook ruimte voor veel nieuwe bomen.

In de buurt wonen veel ondernemers en ZZPers, waardoor er een behoorlijk aantal een bedrijfsbusjes in de buurt zijn. Dit brengt extra parkeerdruk met zich mee, en de openbare ruimte wordt vol en minder aangenaam. Kunnen de busjes niet aan de rand van de wijk worden geparkeerd, zoals dat bij Entinge al gebeurd? Bijvoorbeeld bij de oude gemeentewerf? Is dit een goed idee? Onder welke voorwaarden willen de eigenaren hier aan meewerken?

  • Waarvoor gebruiken we de ruimte?

De groene plekken in de buurt en het veld naast het bos bieden allerlei gebruiksmogelijkheden: ontmoetingsplekken, (water) speelplaatsen, (moes) tuinen, een boomgaard of gewoon mooie bloemen? In feite is de openbare ruimte van ons allemaal, hoe zorgen we er dan voor dat dit ook

aantrekkelijke gebruiksmogelijkheden oplevert? Kom hiervoor naar de schetssessies, of stuur ons uw idee├źn toe.

Aanpak wateroverlast

Om de wateroverlast in Norg-west op te lossen worden een aantal maatregelen genomen:

  1. Water vasthouden in de openbare ruimte
  2. Afkoppelen van regenwater door middel van aanleg van regenwaterriolen in Batinge, Entinge en Dikninge
  3. Een aparte afvoer van regenwater via de sloot langs het bos, zodat het bestaande rioolstelsel wordt ontlast
  4. Verbetering van de afvoer van regenwater via het oppervlak, in geval van extreem weer
  5. Realiseren van extra waterberging, dit moet nog verder worden uitgewerkt.

Naast deze maatregelen worden op meer plekken in Norg vergelijkbare maatregelen voorbereid. Hier komen we binnenkort op terug. De maatregelen voor water worden gecombineerd met de herinrichting van de buurt.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *