Provincie zet Expeditie naar Energieneutraal Wonen voort

Provincie Drenthe wil de Expeditie naar Energieneutraal Wonen voortzetten om ook de komende jaren inwoners te ondersteunen met kennis, kunde en middelen voor lokale energie-initiatieven en het verduurzamen van woningen. Vanuit de expeditie zet de provincie onder andere in op het stimuleren en ontwikkelen van lokale initiatieven, een subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven en de pilot comfortabel wonen. Gedeputeerde Staten stellen aan Provinciale Staten voor om hiervoor een bijdrage van 4 miljoen euro beschikbaar te stellen tot 2023.

Om de vele initiatieven voor energiebesparing en opwek van hernieuwbare energie in dorpen en buurtschappen in Drenthe te ondersteunen is het Programma Lokale Energie Drenthe (PLED) opgesteld. “We helpen ze de weg te vinden naar de middelen en de kennis die nodig is om zelfstandig projecten uit kunnen voeren. Er zijn heel veel goede initiatieven in Drenthe, maar we horen vaak dat het voor initiatiefnemers lastig is om in beginsel de juiste wegen en kennis te vinden. Samen met Natuur en Milieufederatie Drenthe en de Drentse Koepel Energie Initiatieven (KEI) willen we hier de komende jaren een slag in slaan”, aldus gedeputeerde Tjisse Stelpstra.

Subsidieregeling Collectieve Energie Initiatieven

Om inwoners van dorpen en buurtschappen te ondersteunen bij het opstarten van kleine lokale (coöperatieve) initiatieven wordt er een nieuwe subsidieregeling uitgewerkt. Doel is het vergroten van lokaal eigenaarschap in de energietransitie. De regeling wordt naar verwachting begin 2021 opengesteld.

Verduurzaming woningen

Voor het verduurzamen van woningen blijft de provincie de Energiebespaarlening ondersteunen en onder de aandacht brengen. De Energiebespaarlening biedt Drentse woningeigenaren de mogelijkheid om verschillende maatregelen te financieren. In de afgelopen drie jaar hebben al bijna 2.000 woningeigenaren hier gebruik van gemaakt. Daarnaast blijven de woningbouwcorporaties ook inzetten op het verduurzamen van huurwoningen. De focus ligt daarbij vooral op bewustwording en isolatie.

Expeditie naar Energieneutraal Wonen

De Expeditie naar Energieneutraal Wonen is een netwerkorganisatie van de provincie Drenthe waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn, die werken in de gebouwde omgeving. Binnen het netwerk wordt kennis gedeeld over de energietransitie en worden nieuwe ideeën ontwikkeld om de energietransitie te versnellen. De provincie speelt hierin een faciliterende en ondersteunende rol tussen gemeenten, woningbouwcorporaties, ondernemers, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en inwoners(-collectieven) uit Drenthe.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *