Werkgebied

Het werkgebied omvat woningen in de straten Batinge, Dikninge, Entinge, Laan van Havezathen en Eenerstraat. Op onderstaande kaart is dit gebied aangegeven.