Energiek Norg-West

Een groep enthousiaste buurtbewoners zijn wij in 2019 het bewonersplatform Energiek Norg-West gestart. Onder de naam Mooie Buurt He!?. In deze Facebookgroep houden we buurtgenoten op de hoogte. Word je ook lid?

Definitief Ontwerp vastgesteld voor fysieke aanpak Norg-West

In Norg-West wordt gewerkt aan de wateroverlast bij hevige regenbuien. In september organiseerden de projectgroep van de fysieke aanpak in Norg-West twee informatieavonden. Bijna 100 inwoners hebben deze avonden bezocht. De avonden waren georganiseerd vanuit zodat inwoners konden meedenken over het ontwerp voor de buurt. Hierin wordt de wateroverlast aangepakt en wordt bekeken wat nog meer gedaan […]

Warmtevisie Noordenveld (Project Energieke Buurten)

In het project Energieke Buurten werken we samen met inwoners en de lokale energiecoöperatie Noordseveld aan energietransitie. We gaan voor een wijk met woningen zonder aardgas. Ook andere uitdagingen in de wijk hebben onze aandacht, zoals bijvoorbeeld wateroverlast, parkeerproblematiek, groen en duurzaamheid. De eerste duurzame stappen zijn gezet In drie wijken zijn er al duurzame […]

Provincie zet Expeditie naar Energieneutraal Wonen voort

Provincie Drenthe wil de Expeditie naar Energieneutraal Wonen voortzetten om ook de komende jaren inwoners te ondersteunen met kennis, kunde en middelen voor lokale energie-initiatieven en het verduurzamen van woningen. Vanuit de expeditie zet de provincie onder andere in op het stimuleren en ontwikkelen van lokale initiatieven, een subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven en de pilot […]

Het Schetsontwerp – Keuzes maken

Wat brengt de toekomst? Met een nieuwe inrichting van de buurt lossen we zo veel mogelijk de problemen van hier en nu op. Maar hebben we al die parkeerplaatsen over 10 jaar nog wel nodig? Werken we dan niet veel meer thuis? Hoe krijgen we meer jonge gezinnen naar de buurt, en wat willen die […]

VISIE als achtergrond van het schetsontwerp

Bureau LAOS heeft een analyse gemaakt van de buurt en daarin zoveel mogelijk bewonerswensen meegenomen. Dit is hun visie: De openbare ruimte van Norg West is groen van karakter en heeft een sterke relatie met het omliggende landschap. Door een hiërarchie in straten en groenstructuren draagt het ontwerp draagt bij aan de herkenbaarheid en oriëntatie […]

Hoe maken we onze buurt mooier? Kom ook met ideeën…

Stuur je idee of plan naar jeroen@noordseveld.nl Waterbassin en speel- en hangplek in één Een overstroming in een woonwijk is verschrikkelijk. Gelukkig zijn er meerdere noodvoorzieningen die dit kunnen voorkomen, denk bijvoorbeeld aan een waterbassin. Dit is een grote betonnen bak waarin tijdens hoosbuien tijdelijk het overtollige water uit de woonwijk in opgevangen wordt. Maar […]