Projectleden

Het bewonersplatform staat centraal in dit project. Hier wordt het project vanuit aangestuurd. De deelnemers van het platform staan vermeld onder het kopje: wie zijn wij? Iedereen kan meedoen!

De leden zijn: Sake van Dijk, Wietze de Wind, Martijn Wieringa, Anouk Kleefman, Feliz Goos, Remko Nieboer, Willem Bakering, Geert Slump.

Het platform komt regelmatig bijeen om de voortgang te bespreken en te bepalen wat de volgende stappen in het project zijn. Er is professionele ondersteuning bij het platform. Dat is in de eerste plaats energie-adviseur Anita Speelman. Zij heeft veel kennis en ervaring opgedaan bij het verduurzamen van woningen en zal binnen het project voornamelijk (groepen) inwoners begeleiden bij het maken van keuzes en het (zo mogelijk gezamenlijk) uitvoeren van maatregelen. Jeroen Niezen en Jaap Lobbezoo zorgen voor de logistiek en afstemming met de omgeving. Femma Bezu vertegenwoordigt WiN. Tot slot maakt Carina Wiekens van de Hanzehogeschool deel uit van het platform. Zij is lector duurzaam gedrag en schakel naar haar instituut, waar we op verschillende manieren gebruik van kunnen maken.