Provincie zet Expeditie naar Energieneutraal Wonen voort

Provincie Drenthe wil de Expeditie naar Energieneutraal Wonen voortzetten om ook de komende jaren inwoners te ondersteunen met kennis, kunde en middelen voor lokale energie-initiatieven en het verduurzamen van woningen. Vanuit de expeditie zet de provincie onder andere in op het stimuleren en ontwikkelen van lokale initiatieven, een subsidieregeling voor collectieve energie-initiatieven en de pilot […]

Het Schetsontwerp – Keuzes maken

Wat brengt de toekomst? Met een nieuwe inrichting van de buurt lossen we zo veel mogelijk de problemen van hier en nu op. Maar hebben we al die parkeerplaatsen over 10 jaar nog wel nodig? Werken we dan niet veel meer thuis? Hoe krijgen we meer jonge gezinnen naar de buurt, en wat willen die […]

VISIE als achtergrond van het schetsontwerp

Bureau LAOS heeft een analyse gemaakt van de buurt en daarin zoveel mogelijk bewonerswensen meegenomen. Dit is hun visie: De openbare ruimte van Norg West is groen van karakter en heeft een sterke relatie met het omliggende landschap. Door een hiërarchie in straten en groenstructuren draagt het ontwerp draagt bij aan de herkenbaarheid en oriëntatie […]