Hoe maken we onze buurt mooier? Kom ook met ideeën…

Stuur je idee of plan naar jeroen@noordseveld.nl Waterbassin en speel- en hangplek in één Een overstroming in een woonwijk is verschrikkelijk. Gelukkig zijn er meerdere noodvoorzieningen die dit kunnen voorkomen, denk bijvoorbeeld aan een waterbassin. Dit is een grote betonnen bak waarin tijdens hoosbuien tijdelijk het overtollige water uit de woonwijk in opgevangen wordt. Maar […]

Buurtbijeenkomst Mooie Buurt Hè

geeft aanzet tot mooiere en leefbare buurt

Onlangs werd de eerste grote buurtbijeenkomst van het project Mooie Buurt Hè. In de gezellige sfeer van het Bewegingscentrum kregen de bewoners eerst een terugkoppeling van de voortgang van activiteiten van het bewonersplatform en ging men samen aan de slag met oplossingen voor diverse problemen, zoals wateroverlast, leefbaarheid, parkeren en duurzaamheid. Even bijpraten Helaas was […]

Buurtenquête geslaagd

De afgelopen zomer zijn alle inwoners benaderd door de Hanzehogeschool om deel te nemen aan de buurtenquête van Mooi Buurt Hè. Aan de enquête hebben bijna 1/3 van alle huishoudens deelgenomen, een mooi resultaat! Uit de enquête blijkt dat veel mensen al heel lang en zeer tevreden in de buurt wonen. Mensen zijn vooral te […]

Word Energiecoach!

Heeft u belangstelling voor energie en hoe u energiezuiniger kan wonen? En wilt u daar ook andere mensen bij helpen? Dan is de opleiding tot energiecoach iets voor u. Energiecoöperatie Noordseveld biedt u gratis een cursus aan van 5 avonden, waarin u leert over de verschillende facetten van energie in een woning en hoe u […]

Uitnodiging buurtbijeenkomst bewoners Norg West

(Dikninge, Entinge, Batinge, Laan van Havenzathen en Eenerstraat richting Een vanaf rotonde) Donderdag 17 oktober 2019 in Bewegingscentrum Norg, Eenerstraat 52 a Aanvang 19.30 uur – inloop vanaf 19.15 uur Programma Waar staan we? • Wateroverlast: toelichting op de aanpak door Jan Louwes van de gemeente Noordenveld • Buurtenquête: Hanna Rots van Hanzehogeschool Groningen presenteert […]

Parkeeronderzoek Mooie Buurt Hè (Norg-West)

De aanleiding van het onderzoek is dat de bewoners van de buurt Norg-West (bestaande uit Laan van Havezathen, Batinge, Entinge en Dikninge, zie de kaart hieronder) hebben aangegeven dat er een parkeerprobleem is. Om een objectief beeld te krijgen van de situatie, wilden de gemeente en het buurtplatform Mooie Buurt Hè dat er een onderzoek […]