Buurtenquête geslaagd

De afgelopen zomer zijn alle inwoners benaderd door de Hanzehogeschool om deel te nemen aan de buurtenquête van Mooi Buurt Hè. Aan de enquête hebben bijna 1/3 van alle huishoudens deelgenomen, een mooi resultaat! Uit de enquête blijkt dat veel mensen al heel lang en zeer tevreden in de buurt wonen. Mensen zijn vooral te […]

Word Energiecoach!

Heeft u belangstelling voor energie en hoe u energiezuiniger kan wonen? En wilt u daar ook andere mensen bij helpen? Dan is de opleiding tot energiecoach iets voor u. Energiecoöperatie Noordseveld biedt u gratis een cursus aan van 5 avonden, waarin u leert over de verschillende facetten van energie in een woning en hoe u […]

Uitnodiging buurtbijeenkomst bewoners Norg West

(Dikninge, Entinge, Batinge, Laan van Havenzathen en Eenerstraat richting Een vanaf rotonde) Donderdag 17 oktober 2019 in Bewegingscentrum Norg, Eenerstraat 52 a Aanvang 19.30 uur – inloop vanaf 19.15 uur Programma Waar staan we? • Wateroverlast: toelichting op de aanpak door Jan Louwes van de gemeente Noordenveld • Buurtenquête: Hanna Rots van Hanzehogeschool Groningen presenteert […]

Parkeeronderzoek Mooie Buurt Hè (Norg-West)

De aanleiding van het onderzoek is dat de bewoners van de buurt Norg-West (bestaande uit Laan van Havezathen, Batinge, Entinge en Dikninge, zie de kaart hieronder) hebben aangegeven dat er een parkeerprobleem is. Om een objectief beeld te krijgen van de situatie, wilden de gemeente en het buurtplatform Mooie Buurt Hè dat er een onderzoek […]

Interview Feliz Goos en Irene Louters

Irene Louters en Feliz Goos zijn twee van de acht leden van het bewonersplatform Batinge, Dikninge en Entinge (Norg West) die de naam “Mooie Buurt Hè” heeft gekregen. Feliz woont in Batinge, Irene in Dikninge, twee straten in de buurt die het platform samen met Energiecoöperatie Noordseveld en de gemeente willen aanpakken. Wat bezielt jullie?!? […]

Scanners gezocht!

Er worden straks scans gemaakt van alle woningen. Van de 6 woningtypen gebeurt dat collectief. Deze scans worden gemaakt door vrijwilligers van Energiecoöperatie Noordseveld. We zoeken nog nieuwe vrijwilligers in de buurt, die het leuk vinden om anderen te helpen bij het verduurzamen van hun woning. Er is een maar, je moet wel op tijd […]

Plannen voor inventarisatie

Wat wilt u aan uw huis doen? Wat verbruiken we nu? Wat vindt u van uw woonomgeving? Dit zijn de belangrijkste vragen voor de inventarisatie die we in de komende maanden gaan uitvoeren. Door uw huis beter te isoleren en zuinige apparaten toe te passen krijgt u een comfortabeler huis dat minder energie gebruikt en […]

Woningtypen nader bekeken

Energie-adviseur Anita Speelman heeft onderzocht hoe het woningbestand is opgebouwd. Daaruit blijkt dat er in hoofdzaak 6 woningtypen (220 woningen) zijn. Daarnaast zijn er nog 11 vrijstaande woningen. Door per woningtype te onderzoeken hoe deze oorspronkelijk gebouwd zijn en te bepalen wat de maatvoering is, kan een advies op maat worden gemaakt. Een groot aantal […]