Tentbijeenkomst 24 november

In de Dikninge (Norg-west) vond op 24 november de eerste (tent)bijeenkomst plaats van het project Mooie Buurt Hè. Een flink aantal bewoners nam de moeite om met het bewonersplatform in gesprek te gaan over de buurt, de woningen en de gang van zaken in de wijk. Het was in de eerste plaats een gezellige bijeenkomst, waar door het platform een hoop informatie is verzameld.

De bewoners hebben ons vertelt over wat hen bezighoudt in de buurt en je huis. We hebben deze reacties gebundeld en besproken in het bewonersplatform.

Samenvatting reacties

In totaal 28 reacties, waarvan samengevat:

 • 19 over de woning:
  • 12 over isolatie
  • 9 over zonnepanelen op het dak of collectief
  • 3 over mogelijk toepassen warmtepomp
  • 1 over mogelijk toepassen zonneboiler
 • 19 over de buurt:
  • 13 over parkeren, waarvan 3 ook over vrachtwagens en bussen
  • 8 over groenvoorziening, onderhoud en inrichting
  • 6 over openbare verlichting, achterpaden, plaatsing, veiligheid, uiterlijk
  • 4 over speelvoorzieningen verbeteren, extra
  • 2 over onderhoud bestrating, hobbels en kuilen
  • 3 over verkeer, en waarom geen woonerf meer?
  • 2 over wateroverlast
  • 2 over overlast containers gemeentewerf
  • 1 over hondenpoep

Een aanzienlijk deel van de mensen uit de buurt is met isolatie en energiezuinig maken van de woning bezig. De interesse om daarin verder te gaan is bij veel bewoners aanwezig. Zonnepanelen horen daar ook bij. Sommige mensen kunnen geen zonnepanelen op hun dak hebben, zij zijn geïnteresseerd in een collectief zonnedak.

In de buurt is parkeren het belangrijkste item. Er zijn langzamerhand te veel auto’s gekomen in de ogen van velen. De buurt lijkt daar niet op berekend. Daar zou structureel naar gekeken moeten worden, dan graag in combinatie met groen. Sommigen vinden het groen te saai, slecht onderhouden of leiden tot onveilig oversteken, anderen willen graag meer groen en vermijden dat auto’s op groen parkeren.

Ten aanzien van de speelvoorzieningen is het vooral de vraag of wat er is aansluit bij wat kinderen graag willen.

Een aantal mensen wil de buurt ook graag mooier en gezelliger maken, en kwamen met verschillende tips: ontmoetingsplek, banken, mooiere straatverlichting en straatmeubilair.

Wat gaan we doen?

Vanuit het platform is er de wens om de buurt in zijn geheel te bekijken. Parkeren, groen, wateroverlast en speelplekken moeten allemaal goed op elkaar worden afgestemd. Daarbij zien we dat alles ook duurzamer kan en dat we na moeten denken over de energievoorziening. Dat is nogal wat, en daarvoor vragen we ondersteuning bij de gemeente. Het platform wil eind januari gaan bepalen welke aanpak hiervoor het meest geschikt is. We zullen de buurtbewoners zoveel mogelijk betrekken bij het maken van plannen.

Anita Speelman is ondertussen druk bezig met het in kaart brengen van de verbetermogelijkheden van woningen. Van de zes meest voorkomende woningtypen wordt bepaald hoe deze energiezuiniger en comfortabeler gemaakt kunnen worden. Ook natuurlijk wat dat kost, wat het oplevert en hoe je dat kan financieren. We komen daarvoor bij u terug met een maatwerkadvies. Om erachter te komen wat u precies wilt, zullen er waarschijnlijk in februari of maart studenten langs alle deuren gaan om u dat persoonlijk te komen vragen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *