Buurtbijeenkomst Mooie Buurt Hè

geeft aanzet tot mooiere en leefbare buurt

Onlangs werd de eerste grote buurtbijeenkomst van het project Mooie Buurt Hè. In de gezellige sfeer van het Bewegingscentrum kregen de bewoners eerst een terugkoppeling van de voortgang van activiteiten van het bewonersplatform en ging men samen aan de slag met oplossingen voor diverse problemen, zoals wateroverlast, leefbaarheid, parkeren en duurzaamheid.

Even bijpraten

Helaas was de opkomst niet erg hoog, naast de betrokkenen en leden van het buurtplaform waren er zo’n twintig buurtbewoners naar de bijeenkomst gekomen. Maar de thuisblijvers hebben wel wat gemist. Na een hartelijk welkom door wethouder Kirsten Ipema werden de aanwezigen bijgepraat over de aanpak van de wateroverlast. Thomas Braaksma van bureau Sweco hield een uitgebreid betoog over de werking van het riolerings- en watersysteem in Norg, en gaf een doorkijk naar de aanpak die de gemeente momenteel ontwikkelt. Daarbij ligt de focus niet op meer rioolbuizen, want dat helpt onvoldoende. Er moet vooral meer oppervlaktewater komen en water moet worden vastgehouden en afgekoppeld. Concrete plannen zijn er nog niet, maar daar wordt nu hard aan gewerkt. Toch biedt de aanpak een mooi perspectief voor de buurt, want afkoppelen kun je goed combineren met versterking van de inrichting van de buurt.

Hanna Rots van Hanzehogeschool Groningen presenteerde de resultaten van de buurtenquête. Bewoners van eenderde van de woningen hebben aan de enquête meegedaan, een mooi resultaat! De uitkomst is een bevestiging voor ons: een sociale en betrokken buurt waar de problemen van de wateroverlast en parkeren om verbetering vragen. Veel mensen willen meedoen met het verduurzamen van de eigen woning en de wijk. Met die uitdaging gaat het bewonersplatform graag verder aan de slag.

Energie-adviseur Anita Speelman wil graag met de woningeigenaren aan de slag. Ze heeft alle woningtypen onderzocht  en kan ieder die dat wil een maatwerkadvies geven. Welke maatregel verdien je het snelst terug, en wat kost dat dan? Zij kan het je vertellen. Hopelijk weten de mensen die dat willen weten ons snel te vinden; vraag het aan een lid van het bewonersplatform. Of mail met Jeroen Niezen (jeroen@noordseveld.nl)

Tot slot kwam het parkeren aan bod. Rubert Enter van de gemeente liet de resultaten van het parkeeronderzoek zien. Op verschillende plekken in de buurt zijn de parkeerplekken overvol, terwijl er op andere plekken ruimte zat is. Er blijken niet te weinig parkeerplekken te zijn, maar ze liggen niet allemaal op de goede plek. Ook kan er meer op eigen erf geparkeerd worden. Kortom: voldoende voer om eens goed over na te denken.

En dan aan het werk!

Bart Dijk van bureau LAOS nam de aanwezigen op een creatieve manier mee in de mogelijkheden om van de problemen kansen te maken. Dat vraagt wel een frisse kijk op de buurt. Aan de hand van vier thema’s zijn we toen aan de slag gegaan om problemen en kansen te benoemen.

We gingen aan 4 tafels aan de slag met de vier thema’s: (1) Energie voor de wijk, (2) verkeer en parkeren, (3) wateroverlast en (4) kwaliteit van leefomgeving (groen, spelen, gezondheid). Er werd geschetst en gepraat, met als resultaat een flink aantal ideeën en schetsen die momenteel door bureau LOAS worden uitgewerkt tot een schetsboek. Dit zult u snel op de website mooiebuurthe.nl terugvinden.

Zo is een eerste stap gezet naar duurzame en nog mooiere buurt. Het is de bedoeling om in een aantal stappen tot een echt ontwerp te komen. De gemeente doet daar volop in mee, maar het eerste woord is nu aan de bewoners. Zijn we in staat om samen de problemen in de buurt op te lossen, onze leefruimte te vergroten en ook nog eens heel duurzaam te worden?

Wij denken van wel, we hopen dat je meedoet! Er liggen echt kansen om mee te denken en mee te praten over de inrichting van de buurt. Zeker aangezien volgend jaar de wijk toch op de schop gaat in verband met het vervangen van de riolering.

Interesse om mee te doen in het Bewonersplatform? Meld je aan via jeroen@noordseveld.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *