Buurtenquête geslaagd

De afgelopen zomer zijn alle inwoners benaderd door de Hanzehogeschool om deel te nemen aan de buurtenquête van Mooi Buurt Hè. Aan de enquête hebben bijna 1/3 van alle huishoudens deelgenomen, een mooi resultaat! Uit de enquête blijkt dat veel mensen al heel lang en zeer tevreden in de buurt wonen. Mensen zijn vooral te spreken over de saamhorigheid en de sociale cohesie. De meest in het oog springende verbeterpunten zijn het parkeren en de wateroverlast.

Veel mensen zijn bezig met het verbeteren van hun woning. Isoleren en de aanleg van zonnepanelen staan het hoogst op de agenda. Dit sluit goed aan bij de doelen van Mooie Buurt Hè, wij kunnen mensen hierin goed ondersteunen. Op 17 oktober hoort u het complete verhaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *