Woningtypen nader bekeken

Energie-adviseur Anita Speelman heeft onderzocht hoe het woningbestand is opgebouwd. Daaruit blijkt dat er in hoofdzaak 6 woningtypen (220 woningen) zijn. Daarnaast zijn er nog 11 vrijstaande woningen. Door per woningtype te onderzoeken hoe deze oorspronkelijk gebouwd zijn en te bepalen wat de maatvoering is, kan een advies op maat worden gemaakt. Een groot aantal inwoners heeft natuurlijk al maatregelen aan de woning uitgevoerd, zoals dubbel glas. Voor andere maatregelen kan Anita vrij nauwkeurig zeggen hoe die best kunnen worden uitgevoerd en wat dat kost.

Het is bedoeling om per woning een plan te maken om op termijn te komen tot een energieneutrale woning. Dat gaat in stapjes, waarbij we vooral samen inkoopvoordeel willen halen en elkaar willen helpen met advies over de maatregelen en de financiering.

Type Bouwjaar Aantal woningen Waarvan huur
1 1973 64
2 1974 32 8
3 1976 31 4
4 1978 27 1
5 1982 55 6
6 1979 10
Overig 1979-2007 11

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *